Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO9001
  Số: 04917Q11139R0M
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: UL
  Số: E340427
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: KC
  Số: SU05052- 16003
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: TUV
  Số: E311435
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: VDE
  Số: 40037363
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: CCC
  Số: 2016010207899509
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
QC Hồ sơ

Chứng chỉ của chúng tôi

Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều được chứng nhận ISO9001: 2000.Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm chứng nhận UL, UR, CSA, BSI, CUL, VDE, TUV, PSE, CE, CCC, ROHS, v.v.

 

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 0

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 1

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 2

 

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 3

 

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 4

 

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 5

 

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 6

Kiểm tra ISS và các kiểm tra liên quan

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 7

 

Kiểm tra băng ghế thử nghiệm tiêu chuẩn

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 8

 

Hành lang phòng thí nghiệm

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 9

 

Hộp để thử nghiệm

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 10

 

Nạp tủ điện

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 11

 

Khu vực kiểm tra quá tải

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 12

 

Bài kiểm tra độ tuổi

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 13

 

Hộp kiểm tra chu kỳ độ ẩm nóng và lạnh

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 14

 

Một góc phòng thí nghiệm

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 15

 

Khu vực kiểm tra nhiệt độ

Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd kiểm soát chất lượng 16